Hakeminen Mikkelin ammattikorkeakouluun

Uusi korkeakouluhaku

Korkeakouluihin (ammattikorkeakoulut + yliopistot) haetaan yhdellä sähköisellä hakulomakkeella osoitteessa www.opintopolku.fi.

Yhteishaussa ovat mukana ammattikorkeakouluista

  • suomen- ja ruotsinkieliset amk-tutkintoon johtavat koulutukset
  • vieraskieliset amk-/Bachelor-tutkintoon johtavat koulutukset
  • suomen- ja ruotsinkieliset ylempään amk-tutkintoon johtavat koulutukset.

Opintopolku-portaaliin kerätään tieto kaikesta Suomessa järjestettävästä koulutuksesta. Ideana on tarjota kaikki koulutustieto ja hakupalvelut kaikkien käyttöön helposti "yhden luukun" periaatteella. Opintopolkua käyttäen koulutusten vertaileminen ja opiskelupaikan hakeminen muuttuu nykyistä vaivattomammaksi.

Korkeakoulujen yhteishaut

Korkeakoulujen yhteishaut järjestetään sekä syksyllä että keväällä:

  • syksyn yhteishaku tammikuussa alkaviin koulutuksiin on syyskuussa
  • kevään yhteishaku sisältää kaksi eri hakuaikaa:
    • ensimmäinen hakuaika on tammikuussa, jolloin haetaan ammattikorkeakoulujen vieraskielisiin päivätoteutuksiin ja joihinkin taidekorkeakouluihin
    • toinen hakuaika on maalis-huhtikuussa, jolloin haussa ovat kaikki muut korkeakoulujen koulutukset.

Hakija voi tallentaa hakulomakkeelle molemmissa yhteishauissa 1-6 hakutoivetta. Kevään yhteishaussa on kaksi hakuaikaa, ja hakija voi tallentaa hakutoiveita samalle hakulomakkeelle molempina hakuaikoina. On huomioitava, että jälkimmäisenä hakuaikana ei voi muuttaa ensimmäisen hakuajan hakutoiveiden keskinäistä järjestystä tai poistaa yksittäisiä toiveita. Hakija voi kuitenkin lisätä hakulomakkeelleen jälkimmäisenä hakuaikana uusia hakukohteita haluamiinsa kohtiin.

Hakutoiveet tallennetaan hakulomakkeelle mieluisuusjärjestyksessä. Hakutoiveita ja niiden järjestystä voi muuttaa hakuajan päättymiseen saakka. Hakija hyväksytään ylimpään hakukohteeseensa, johon hänen pisteensä riittävät. Alemmat hakutoiveet peruuntuvat silloin automaattisesti.

Päivätoteutukseen vai monimuotototeutukseen?

Päivätoteutuksen opinnot ovat pääasiassa päiväopintoja, kuten nimikin jo sanoo, ja opiskelu on yleensä päätoimista. Opiskelijat ovat monen ikäisiä eikä yläikärajaa ole.

Monimuotototeutuksissa opintoja suoritetaan yleensä työn ohessa, mutta työpaikka ei ole edellytyksenä monimuoto-opinnoille. Usein osan tutkinnosta voi korvata aiemmin suoritetuilla opinnoilla. Koulutus toteutetaan joustavasti ja monimuotoisesti. Osa opinnoista suoritetaan lähiopetuksena iltaisin ja/tai viikonloppuisin ja osa verkko-opintoina. Lisäksi on itsenäistä etäopiskelua. Monimuotototeutukset voivat olla suunnattuja jollekin tietyn pohjakoulutuksen omaavalle kohderyhmälle.

Päivätoteutuksena koulutukset alkavat vuosittain, mutta monimuotototeutukset ja YAMK-tutkintoon johtava koulutus saattavat alkaa harvemminkin.

Kiintiöt

Korkeakoulujen on lain mukaan vuodesta 2016 alkaen varattava osa yhteishaun opiskelupaikoista ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville. Tavoitteena on parantaa niiden asemaa, jotka hakevat ensimmäistä opiskelupaikkaansa. Lisätietoja ensikertalaiskiintiöstä löytyy Opintopolusta. Mikkelin ammattikorkeakoulu ottaa kiintiöt käyttöön kevään 2016 yhteishaussa.

Hakemuksen käsittelymaksu

Korkeakoulut perivät kevään 2016 hausta lähtien hakemuksen käsittelymaksua. Maksu peritään aiemmin suoritetun tutkinnon suoritusmaan mukaisesti. Jos tutkinto on suoritettu muualla kuin EU/ETA-alueen maissa tai Sveitsissä peritään hakijalta 100 euron käsittelymaksu ennen hakemuksen lähettämistä. Maksun suuruus on sama riippumatta siitä, kuinka moneen samana lukukautena alkavaan koulutukseen haetaan. Maksu on voimassa kaikkiin samana lukukautena alkaviin koulutuksiin. Maksu peritään Opintopolku -palvelussa. Hakemusta ei käsitellä ennen kuin maksu on suoritettu. Lisätietoja hakemuksen käsittelymaksusta löytyy Opintopolusta.

Täydennyskoulutus ja avoin AMK

Täydennyskoulutuksella kehität osaamistasi. Tarjolla on valmiita koulutuspaketteja tai yrityksesi tarpeisiin suunniteltuja koulutuksia.

Avoin AMK-opetus on avointa kaikille iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta. Opintojaksoille ilmoittaudutaan sähköisellä ilmoittautumislomakkeella. Opinnot koostuvat Mamkin tutkintoon johtavien koulutusten opintojaksoista ja/tai opintokokonaisuuksista. Toisen asteen opiskelijoille opetus on toistaiseksi maksutonta.