Hakeminen monimuoto-opintoihin

Monimuotototeutuksissa opintoja suoritetaan yleensä työn ohessa, mutta työpaikka ei ole edellytyksenä monimuoto-opinnoille. Usein osan tutkinnosta voi korvata aiemmin suoritetuilla opinnoilla. Koulutus toteutetaan joustavasti ja monimuotoisesti. Osa opinnoista suoritetaan lähiopetuksena iltaisin ja/tai viikonloppuisin ja osa verkko-opintoina. Lisäksi on itsenäistä etäopiskelua.

Monimuotototeutukset voivat olla suunnattuja jollekin tietyn pohjakoulutuksen omaavalle kohderyhmälle.

Monimuoto-opinnot tunnettiin aikaisemmin aikuiskoulutuksena.

Tammikuussa 2015 alkavan monimuoto-opintojen ja ylempään AMK-tutkintoon johtavan koulutuksen yhteishaun aikataulu

 • Hakuaika 8. - 22.9.2014.
 • Opinnot alkavat tammikuussa 2015.


Syksyllä 2014 alkavan aikuiskoulutuksen ja ylempään AMK-tutkintoon johtavan koulutuksen yhteishaun aikataulu

 • Hakuaika 3.3. - 1.4.2014
 • Koulutuksiin haetaan netin kautta osoitteessa www.amkhaku.fi (valitse etusivulta AMK-tutkinto aikuiskoulutuksena tai Ylempi AMK-tutkinto)
 • Kutsut valintakokeisiin lähetetään viikoilla 20.
 • Valintakokeet järjestetään 20. - 27.5.2014.
 • Valintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille perjantaina 13.6.2014.
 • Kaikki korkeakoulut ilmoittavat valintojen tulokset viimeistään 15.7.2014.
 • Hakijan on ilmoitettava opiskelupaikan vastaanottamisesta viimeistään tiistaina 29.7.2014 klo 16.15.
 • Jonotusoikeus päättyy 12.8.2014.
 • Opinnot alkavat elo-syyskuun vaihteessa 2014.

Tammikuussa 2015 alkavat AMK-tutkintoon johtavat monimuoto-opinnot


Syksyllä 2014 alkava aikuiskoulutus: