Täydennyshaku

Ammattikorkeakoulut järjestävät valtakunnallisen täydennyshaun sellaisiin koulutusohjelmiin, joihin on jäänyt vapaita aloituspaikkoja yhteishaussa. Täydennyshaku koskee siis Mamkissakin vain joitakin koulutuksia.

Täydennyshaku palvelee niitä hakijoita, jotka eivät saaneet opiskelupaikkaa varsinaisessa yhteishaussa. Sen avulla pyritään siis tarjoamaan mahdollisimman monelle opiskelupaikka ammattikorkeakoulussa.

  • Hakuaika on 28. - 31.7.2014. Haku päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16.15
  • Hae netin kautta osoitteessa www.amkhaku.fi
  • Valintakokeisiin ei lähetetä erillistä kutsua.
  • Valintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 18.8.2014
  • Opiskelupaikka on vastaanotettava viimeistään 26.8.2014 klo 16.15
  • Opiskelu alkaa 25.8.2014.

HUOM! TÄYDENNYSHAUN HAKEMISEEN JA VALINTAKOKEISIIN LIITTYVÄT TIEDOT JULKAISTAAN AINOASTAAN TÄLLÄ SIVULLA!

Mikkelin ammattikorkeakoulun seuraavat koulutukset ovat mukana täydennyshaussa:

Tekniikan ja liikenteen ala
Insinööri (AMK), prosessi- ja materiaalitekniikka, Kasarmin kampus, 10 aloituspaikkaa

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Jalkaterapeutti (AMK), Savonniemen kampus, 15 aloituspaikkaa

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala
Restonomi (AMK), matkailu (venäjäpainotteinen), Kasarmin kampus, 15 aloituspaikkaa


Hakeminen

Koulutuksiin haetaan hakuaikana netin kautta osoitteessa www.amkhaku.fi. Nettihaku ohjaa sinua hakulomakkeen täyttämisessä ja antaa tietoja hakemisesta. Hakulomakkeelle voit tallentaa 1 – 4 hakutoivetta. Hakulomakkeessa ilmoitettu hakutoivejärjestys on sitova. Valinta tehdään ylimmälle hakutoiveelle, johon hakijan pisteet riittävät, alemmat hakutoiveet peruuntuvat automaattisesti. Hakutoiveita ja niiden järjestystä voi muuttaa ainoastaan hakuaikana, tällöin on otettava yhteyttä ensimmäisenä hakutoiveena olevan ammattikorkeakoulun hakutoimistoon.

Mikkelin ammattikorkeakoulu noudattaa vuoden 2014 yhteishaun valtakunnallisia valintaperusteita. Tarkempia tietoja löydät Mamkin hakijan oppaasta.

Täydennyshaussa hakeva ei voi ohittaa hakujonossa kevään yhteishaussa varasijalle jäänyttä hakijaa. Jos olet ottanut vastaan korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan syksyllä 2014 alkavasta koulutuksesta, et voi ottaa toista opiskelupaikkaa vastaan täydennyshaussa mukana olevasta koulutuksesta.

Työkokemuksen voit laskea hakuajan päättymiseen 31.7.2014 saakka.


Valintakokeet

Mikkelin ammattikorkeakoulu järjestää ainoastaan tekniikan ja liikenteen alan, sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan sekä matkailu-, ravitsemis- ja talousalan valintakokeet vuoden 2014 täydennyshaussa. Valintakokeisiin ei lähetetä erillistä kutsua. Voit osallistua valintakokeeseen missä tahansa hakemassasi ammattikorkeakoulussa. Jos kuitenkin haet jollakin hakutoiveella Mikkelin ammattikorkeakoulun matkailun koulutukseen, on sinun osallistuttava sen valintakokeeseen Mamkissa. Tekniikan ja liikenteen alalla sekä luonnonvara-alalla valintakoepaikka ilmoitetaan hakulomakkeella.

Voit halutessasi käyttää kevään 2014 yhteishaussa saamaasi hyväksyttyä valintakoetulosta. Ilmoita siitä hakuaikana Mikkelin ammattikorkeakoulun hakutoimiston sähköpostiin hakutoimisto@mamk.fi.

Ilmoituksesta tulee käydä ilmi nimesi, yhteystietosi, täydennyshaun hakijanumero, mitä kevään haun tulosta haluat käyttää, valintakoepisteesi (Huom! Ei valinnan yhteispisteet) sekä täydennyshaun hakutoiveet, joissa haluat tulosta käyttää.

Jos tarvitset erityisjärjestelyjä valintakokeessa, tee asiasta vapaamuotoinen kirjallinen hakemus sähköpostilla ja toimita se hakutoimistoon hakuaikana. Liitä mukaan lääkärinlausunto vamman tai sairauden laadusta. Ilmoitamme sinulle käytettävissä olevista erityisjärjestelyistä.


Mikkelin ammattikorkeakoulussa järjestettävät valintakokeet:

Tekniikan ja liikenteen alan valintakoe
(Prosessi- ja materiaalitekniikan koulutus)
5.8.2014 klo 9.00 - 13.00
Mikkelin amk, Kasarmin kampus, A-rakennus
Patteristonkatu 3, 50100 Mikkeli

Valintakokeessa mitataan opiskeluvalmiuksia ja soveltuvuutta tekniselle alalle (loogista päättelykykyä sekä matematiikan ja fysiikan/kemian perusosaamista). Ota mukaan kynä, kumi, viivotin, harppi, kulma-astelevy ja laskin (laskimen muisti on tyhjennettävä, laskimen käyttöohjeita, ohjelmakortteja ja tulostus-, verkko- tai muita oheislaitteita ei saa käyttää). Puhelinta ei saa käyttää laskimena ja se on suljettava kokeen ajaksi. Valintakokeessa ei saa myöskään käyttää kaavastoja eikä taulukkokirjoja. Ota mukaan myös valokuvallinen, virallinen henkilöllisyystodistus (ajokortti, passi tai poliisiviranomaisen antama henkilökortti). Edellisvuosien valintakokeita löydät täältä.

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan valintakoe (Jalkaterapeuttikoulutus)
5.8.2014 klo 8.00 - 16.00
Mikkelin amk, Savonniemen kampus
Savonniemenkatu 6, 57100 Savonlinna

Klo 8.00 – 9.00, ilmoittautuminen ja aloitusinfo, Savonniemisali
Klo 9.00 – 16.00, testit ja haastattelut, Savonniemisali

Valintakokeessa painotetaan mm. alalle soveltuvuutta ja motivaatiota. Valintakoe koostuu psykologisesta testistä, hienomotoriikkatestistä sekä psykologin ja opettajien haastatteluista. Täytä taustatietolomake sekä valmistava tehtävä kahtena kappaleena ja ota ne mukaan valintakokeeseen. Taustatietolomake sekä toinen valmistava tehtävä viedään opettajahaastatteluun, toinen toimii psykologin haastattelun runkona. Valmistava tehtävä huomioidaan valintakokeen arvioinnissa. Ota mukaan myös kirjoitusvälineet ja valokuvallinen virallinen henkilöllisyystodistus. Hakija huolehtii itse, että kaikki valintakokeen osiot tulevat suoritetuksi.

Kokeen käytännön järjestelyihin liittyvät tiedustelut puh. 050 312 5037

Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan valintakoe (Matkailun venäjäpainotteinen koulutus)
7.8.2014 klo 10.00 -
Mikkelin amk, Kasarmin kampus, D ja X rakennukset
Patteristonkatu 3, 50100 Mikkeli

Klo 10.00 – 12.30, kirjallinen koe, D118
Klo 13.00 – 14.00, venäjän kielen kirjallinen koe, D118
Klo 12.00 alkaen, venäjän kielen haastattelut, X124
Klo 14.00 alkaen, ryhmähaastattelut, D118, D132, D133

Valintakoe sisältää matkailu-, ravitsemis- ja talousalan valtakunnallisen valintakokeen (kirjallinen osuus ja parihaastattelu) sekä venäjänkielen kokeen.

Valtakunnallisessa valintakokeessa painotetaan alalle soveltuvuutta, motivaatiota, sosiaalisia taitoja ja oppimisvalmiuksia. Valintakokeessa on kirjallinen osuus sekä parihaastattelu. Kirjallinen koe sisältää suomen kielen esseen, englanninkielisen esseen ja matematiikan tehtäviä. Ota mukaan koetta varten kynä, kumi ja taskulaskin (puhelinta ei saa käyttää laskimena). Parihaastattelu kestää 20 minuuttia.

Mikkelin ammattikorkeakoulussa matkailun koulutukseen hakevalta vaaditaan venäjän kielen taitoa, joten valtakunnallisen kokeen lisäksi hakijan on suoritettava erillinen venäjän kielen taitoa mittaava osio. Mikäli olet hakenut täydennyshaussa jollain hakutoiveella Mikkelin ammattikorkeakouluun matkailun koulutusohjelmaan, on sinun osallistuttava matkailu-, ravitsemis- ja talousalan valintakokeeseen Mikkelissä Kasarmin kampuksella voidaksesi tulla valituksi kyseiseen koulutukseen.

Kampusten kartat löydät täältä.

Lisätietoja
Mikkelin ammattikorkeakoulu
Hakutoimisto
Patteristonkatu 3 X, 50100 Mikkeli
p. 040 585 6610, 040 772 3353
hakutoimisto@mamk.fi