Kansainväliset opinnot

Mikkelin ammattikorkeakoulussa on mahdollista lisätä opiskeluun kansainvälisiä elementtejä monella tavalla. Tutkinnon tai osan siitä voi suorittaa englannin kielellä. Englanninkielisissä ryhmissä ja kesälukukaudella on mukana ulkomaalaisia opiskelijoita. Kansainvälinen opiskelu tarkoittaa opiskelu- tai harjoittelujaksoa ulkomaisessa yhteistyöoppilaitoksessa tai -organisaatiossa joko Erasmus-, Nordplus- tai kahdenvälisten vaihtosopimusten kautta.

Kansainvälisen toiminnan tavoitteena on lisätä opiskelijoiden valmiuksia toimia kansainvälisessä ja monikulttuurisessa työelämässä. Opiskelijavaihto on osa laadukasta korkeakouluopiskelua ja se edistää ammatillista kasvua ja osaamista. Ulkomailla opiskelu tarjoaa mielenkiintoisten opintojen lisäksi myös uusia kokemuksia, ystäviä, kielitaitoa sekä itsevarmuutta.

Mikkelin ammattikorkeakoululla on pitkä kokemus kansainvälisestä koulutusyhteistyöstä. Kansainvälinen yhteistyöverkosto on laaja, mukana on partnereita yli neljästäkymmenestä eri maasta. Vaihto-opiskelun pituus on 3-12 kuukautta. Vaihtoon lähdetään yleensä toisena tai kolmantena opiskeluvuotena. Tarkoituksena on, että suoritetut opinnot luetaan hyväksi tutkintoon, joten opiskeluaika ei yleensä juuri pitene vaihdon takia. Ulkomaille vaihtoon lähtevät opiskelijat voivat hakea apurahaa opiskelijavaihtoon.

Mikkelin ammattikorkeakoulun Kansainväliset palvelut opastaa lähteviä ja saapuvia vaihto-opiskelijoita ja tukee korkeakoulun yksiköitä kansainvälisyyteen liittyvissä toiminnoissa.

Tutustu Mikkelin ammattikorkeakoulun yhteistyökorkeakouluihin:

Mikkelin ammattikorkeakoulun yhteistyökorkeakoulut kartalla


Näytä