Mikkelin ammattikorkeakoulun julkaisutoiminta

Mikkelin ammattikorkeakoulu tiedottaa julkaisutoimintansa kautta tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnastaan sekä opetuksestaan niin ulospäin kuin ammattikorkeakoulun sisällä. Julkaisutoiminnasta vastaa eri koulutusalojen edustajista muodostettu julkaisuryhmä.

Mikkelin ammattkorkeakoulun julkaisusarjat

  • A: Tutkimuksia ja raportteja (Research and Project Reports)
  • B: Artikkeleita, opinnäytetöitä, tiedotteita (Articles, Diploma Works, Bulletins)
  • C: Oppimateriaalia (Study Material)
  • D: Vapaamuotoisia julkaisuja (Free-Form Publications)

 

Julkaisujen myynti

Lisätietoja: julkaisut(at)xamk.fi

 

E-julkaisut

Ilmaisia e-julkaisuja löytyy verkkosivuiltamme ja Theseus julkaisuarkistosta, josta löydät myös Mamkin opinnäytetöitä sähköisessä muodossa.