Ajankohtaista Avoin AMK

 

Johtamisen opintoja Mikkelin Teatterissa

 

Tunneälykäs johtajuus -koulutus 23.-24.3.2017

Mikkelin ammattikorkeakoulun ja Mikkelin Teatterin yhteistyönä

 

Tavoite
Tavoitteena on kehittää osallistujien esimiestaitoja erityisesti esimiesviestinnän ja tunneälytaitojen osalta. Lisäksi tavoitteena on perehtyä nykyaikaisiin johtamistyyleihin.

Sisältö
Koulutus sisältää esimiestyön ja johtajuuden teoriaopintoja sekä vuorovaikutusharjoituksia. Osallistujat pääsevät teoriaopintojen lisäksi kehittämään viestintä- ja tunneälytaitoja draamapedagogisin keinoin. Koulutuksella haetaan vastauksia siihen, mitä on tunneälykäs johtaminen ja miten se kykenee vastaamaan hyvälle johtamiselle asetettuihin ajankohtaisiin vaatimuksiin. Tunneälyllä ja hyvillä vuorovaikutustaidoilla on tutkitusti merkittävä vaikutus organisaation tulokseen.

Koulutuksessa perehdytään nykyaikaisiin johtamistyyleihin, joilla voidaan motivoida ja sitouttaa henkilöstöä. Koulutuksessa haetaan esimerkkien kautta syvempää tietämystä erilaisiin vuorovaikutuskeinoihin ja niihin menetelmiin, joilla voit vaikuttaa henkilöstöön entistä paremmin ja samalla kehittää yhteyden tunnetta toiseen osapuoleen.

Koulutuksessa käsitellään tutkimustiedon sekä draamaharjoitusten kautta tunneälykästä johtajuutta, johon liittyy tunteiden tiedostamista, hallintaa ja niihin vaikuttamista. Osana koulutusta toteutetaan 360° esimiesarvio kullekin osallistujalle ja kukin osallistuja saa palautetta omien viestintätaitojen kehittämiseksi.

Kouluttajat:
Katriina Honkanen ja Jimmy Asikainen
Harri Virolaisen tilalle tuleva kouluttaja ilmoitetaan myöhemmin


Koulutus on täydennyskoulutusta, hinta 551,- + alv 24%

Ilmoittautuminen ja lisätietoja tästä.

Ladattava ja printattava A4-kokoinen PDF-esite tästä.