Ajankohtaista Avoin AMK

Avoimia korkeakouluopintoja!

 

Tehokkuutta esimiestyöhön

-opinnoissa lähestytään johtamista ja esimiestyötä positiivisuuden ja tunneälyn kautta. Kouluttajina on ihmisläheisen johtamisen osaajia, arvostettuja persoonia työ- ja koulutusmaailmasta.

Koulutuskokonaisuuksia on kolme, joista voi valita mieleisensä. Kukin kokonaisuus on laajuudeltaan 6 - 10 opintopistettä.

 

Organisaation johtaminen (verkko-opintoina):

Strateginen johtaminen ja Projektijohtaminen, 10 op (syksy 2016)

Koulutuksessa opit yhdistämään projektitoiminnan organisaation strategiaan. Opinnoissa tarkastellaan kokonaisvaltaisesti projektin elinkaarta projektipäällikön näkökulmasta ja saat osaamista osallistuaksesi menestyksekkään projektitoiminnan rakentamiseen. Opintojen aikana tarkastellaan projektin johtamisen erityispiirteitä ja käytännön menetelmiä projektin eri vaiheissa.

Tunnet strategisen johtamisen peruskäsitteet. Perehdyt strategiseen ajatteluun. Osaat analysoida organisaation strategiaa. Tunnet strategisen johtamisen perustyökaluja.

Kouluttajina KTM Heli Tavasti ja KTT Harri Virolainen.

 

Tunneälykäs johtaminen (4 lähiopetuspvää):

Johtaminen ja avaimia hyvään vuorovaikutukseen sekä Jaksamista ja tehoa työhön,6-8 op (kevät 2017)

Koulutus sopii kaikille nykyisille ja tuleville esimiehille, jotka haluavat parantaa työskentelyään ja vuorovaikutustaan tiiminsä erilaisten ihmisten kanssa. Opintoja voi hyödyntää mm. esimiestyössä, tiimityössä, johtoryhmätyöskentelyssä, asiakaspalvelussa ja projektityössä. Opinnoissa pääset havainnoimaan omaasi ja muiden käyttäytymistyylejä PeiliTM-profiilianalyysin avulla. Saat vastauksen siihen, onko sinulla edistävä, kannattava, erittelevä vai määrätietoinen tyyli. Tärkeintä on, että opit ymmärtämään erilaisia tyylejä - vuorovaikutus toisten kanssa helpottuu huomattavasti, kun tiedät, mitä ”tyylilokeroa” toinen ihminen edustaa. Käyttäytymistyylin lisäksi PeiliTM-analyysi kertoo, miten luotettavana sinut nähdään (luottamuspalaute), sekä sen, millainen ihmisten kohtaamiskyky sinulla on.

Kouluttajina MMM, koulutusjohtaja Jukka Mäntylä ja MMM, yliopettaja Pasi Pakkala.

 

Ihmisläheinen johtaminen (verkko-opintoina):

Henkilöstöjohtaminen, Muutosjohtaminen, 10 op (syksy 2017)

Osaat johtaa henkilöstövoimavaroja osana organisaation strategista johtamista. Pystyt analysoimaan henkilöstön osaamista ja osaamisen kehittämistarpeita sekä kehittää niitä henkilöstöstrategian mukaisesti. Saat osaamista edistää henkilöstön motivoitumista ja sitoutumista, sekä
kehittää ja vahvistaa innovatiivisen ja oppivan työkulttuurin syntymistä.

Koulutuksen käytyäsi tunnet muutoksen johtamisen keskeiset käsitteet ja teoriat. Opit sisäistämään viestinnän ja johtajuuden merkityksen organisaation muutostilanteissa ja erilaisia tapoja johtaa muutosta.

Kouluttaja KTT Harri Virolainen.

 

Paikka: Verkko-opintoina tai lähiopetuksena Mikkelin ammattikorkeakoulu, Kasarmin kampus, Mikkeli

Hinta: 10 € / opintopiste

Koulutusten tarkemmat sisällöt ja ilmoittautuminen: www.mamk.fi/koulutuskalenteri

 

Ladattava A4-esite