Avoin AMK
 

 

Avoimen AMK:n verkosto

Avoimen ammattikorkeakoulun valtakunnallinen verkosto koostuu kaikista Suomen ammattikorkeakoulujen avointen AMKien toimijoista. Verkostomaista yhteistyötä on tehty ensimmäisistä avoimen AMKin kokeiluista eli vuodesta 1997 lähtien. Opetusministeriö vauhditti avoimen AMKin kehittämistä ja yhteistyötä ns. pääkonttorihankkeella vuosina 2007-2009 SAMKin toimiessa yhteistyöhankkeen vetäjänä. Tämän jälkeen tiivistä yhteistyötä on jatkettu talkooperiaatteilla. Mikkelin ammattikorkeakoulu toimii verkoston vetäjänä vuosina 2014-2015.

Avoimen AMK:n verkosto nyt, 2014 - 2015

Alla strategia, toimintasuunnitelma, verkoston tekemät selvitykset ja kannanotot avoimen AMK:n toimijoiden käyttöön.

Avoimen AMK:n strategia 2014-2017
Avoimen AMK:n toimintasuunnitelma 2015-2017
Maksuasetuksen muutosehdotus
Suositus polkuopintoprosessista

Avoimen AMK:n verkoston historiaa


Alla ns. pääkonttorihankkeen aikana tuotetut materiaalit nykyisten avointen AMKin toimijoiden käyttöön.

Toimintakertomukset

2007
2008
2009

Raportit

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelija, Profiiliselvitys 2006-2007
Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijapalveluiden kehittäminen 2007-2009
Avoimen ammattikorkeakoulun toimijan käsikirja, 2008
Avoimen ammattikorkeakoulun strategia 2009-2012
Avoimen ammattikorkeakoulun opintopolku - monta polkua tutkintoon, 2010
Yhteistyömuodot ja verkostoituminen avoimessa ammattikorkeakoulussa, 2010