Polkuopinnot Avoin AMK

 

Polkuopintojen kautta tutkinto-opiskelijaksi?

Avoin AMK tarjoaa mahdollisuuden opiskella useimpien koulutusalojen opintoja avoimen AMK:n polkuopiskelijana. Polkuopiskelu on hyvä tapa tutustua ammattikorkeakoulutasoiseen oppimis- ja opetusprosessiin, sekä mahdolliseen tulevaan ammattiin. Opinnot vastaavat tavoitteiltaan ja vaatimuksiltaan AMK- tai YAMK-tutkintoon johtavaa koulutusta. AMK-polut ovat pääasiassa avoinna kaikille iästä ja koulutustaustasta riippumatta, YAMK-poluille voivat ilmoittautua kaikki alalle soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneet.

Polkuopinnot toteutetaan joko erillisryhmässä tai tutkintoa suorittavien opiskelijoiden joukossa päivä- tai monimuoto-opintoina. Tiettyjen alojen monimuotoryhmissä on mahdollista opiskella myös töiden ohessa. Polkuopinnot alkavat kaksi kertaa vuodessa, elo-syyskuun vaihteessa ja tammikuussa. Opinnot kestävät pääsääntöisesti yhden lukuvuoden, eli polulla tehdään ko. tutkintokoulutuksen ensimmäisen vuoden opinnot opetussuunnitelman mukaisesti.

Opintojen alussa jokaisen polkuopiskelijan kanssa tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS), jossa huomioidaan opiskelijan tausta ja tavoitteet. Polulla suoritetut opinnot luetaan myöhemmin hyväksi, jos opiskelija jatkaa tutkinto-opiskelijana Xamkissa samalla alalla.

Avoimen AMK:n polkuopinnot eivät johda tutkintoon, jonka vuoksi opiskelija ei ole oikeutettu opintotukeen tai muihin opintososiaalisiin etuuksiin. Työttömän opiskelijan tulee olla yhteydessä TE-toimistoon ja selvitettävä omat opiskelu- ja tukimahdollisuudet ennen polkuopintojen aloittamista. Työssäkäyvät voivat kysyä aikuiskoulutustuen mahdollisuutta Koulutusrahastosta.

Polkuopintoihin otetaan opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä. Opiskelupaikkojen määrä vaihtelee 2 - 10 välillä / koulutus. Lukukausimaksu on 175€, koko vuosi on 350€. Maksua / maksun osaa ei palauteta, jos keskeytät opintosi kesken lukukauden. Avoin AMK voi evätä polkuopiskelijalta opiskeluoikeuden maksamattoman lukukausimaksun perusteella.

Hakeutuminen polkuopiskelijasta tutkinto-opiskelijaksi

Polkuopiskelijan on jo polkuopiskelunsa aikana mahdollista hakea valtakunnallisessa yhteishaussa tutkinto-opiskelijaksi, mikäli hän täyttää tutkinto-opintoihin vaadittavat pääsyvaatimukset. Yhteishaun lisäksi Mamkissa on käytössä avoimen väylän haku, joka on tarkoitettu vain polkuopiskelijoille. Lue lisää Avoimen väylän hausta täällä.


TAMMIKUUSSA 2017 ALKAVAT POLKUOPINNOT XAMKISSA

Mikkelin ammattikorkeakoulu ja Kymenlaakson ammattikorkeakoulu yhdistyvät 1.1.2017, jolloin aloittaa toimintansa Xamk, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. Alla olevat polkuopinnot ovat Xamkin tarjontaa, koulutuspaikkakuntina Kotka, Kouvola, Mikkeli ja Savonlinna.

PÄIVÄOPINTOINA (lähiopetus pääasiassa arkisin klo 8-18)

Polku muotoilijaopintoihin, muoti ja puvustus, Kouvola
Polku muotoilijaopintoihin, tuote- ja palvelumuotoilu, Kouvola PERUTTU
Polku tradenomiopintoihin, johdon assistenttityö- ja kielet, Kouvola PERUTTU
Polku insinööriopintoihin, ympäristöteknologia, Mikkeli
Polku restonomiopintoihin, matkailu- ja palveluliiketoiminta, Mikkeli
Polku terveydenhoitajaopintoihin, Mikkeli
Polku fysioterapeuttiopintoihin, Savonlinna
Polku jalkaterapeuttiopintoihin, Savonlinna
Polku sairaanhoitajaopintoihin, Savonlinna
Polku sairaanhoitajaopintoihin, Kotka
Polku ensihoitajaopintoihin, Kotka
 

MONIMUOTO-OPINTOINA (lähiopetusta ja itsenäistä opiskelua esim. verkossa)

Polku metsätalousinsinööriopintoihin 60 op, Mikkeli * Huom! Pohjakoulutusvaatimus!
Polku muotoilijaopintoihin, puumuotoilu, Kouvola
Polku liiketalouden tradenomiopintoihin, Kouvola
Polku sosionomiopintoihin 60 op (erillisryhmä), Mikkeli
Polku sosionomiopintoihin, 60 op, Kotka
Polku sairaanhoitajaopintoihin 60 op, Mikkeli
Polku yhteisöpedagogiopintoihin 60 op (erillisryhmä), Kouvola * Huom! Pohjakoulutusvaatimus! Ilmoittautuminen yhteisöpedagogipolulle Kyamkin koulutuskalenterissa.


* Polku metsätalousinsinööriopintoihn pohjakoulutusvaatimuksena on aiemmin suoritettu tekniikan alan, liiketalouden ja hallinnon alan tai luonnonvara-alan korkeakoulututkinto.

* Polku yhteisöpedagogiopintoihin pohjakoulutusvaatimuksena on humanistisen ja kasvatus alan tai lähialan (sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan, kulttuurialan, yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alan) opistoasteen tutkinto tai em. alojen toisen asteen ammatillinen perustutkinto tai em. alojen korkeakoulututkinto tai vastaavat opinnot. Huom!! Ilmoittautuminen Kyamkin koulutuskalenterissa!

Erillisryhmällä tarkoitetaan sitä, että ryhmän kaikki opiskelijat ovat avoimen AMK:n opiskelijoita. Yleensä avoimen AMK:n polkuopiskelijat ovat osa tutkinto-opiskelijoiden ryhmää. Koska erillisryhmälle ei ole olemassa vastaavaa tutkinto-opiskeluryhmää, on erillisryhmän opinto-oikeus 1 vuosi ilman mahdollisuutta jatkaa opintojaan toiselle vuodelle.


Ilmoittautuminen polkuopintoihin alkaa 30.11.2016 klo 9:00
Mikkelin ja Savonlinnan polkuopintoihin ilmoittaudutaan osoitteessa www.xamk.fi/koulutuskalenteri -> hakusana: polku
Kotkan ja Kouvolan polkuopintoihin ilmoittaudutaan osoitteessa www.kyamk.fi/koulutuskalenteri -> hakusana: polku
Viimeinen ilmoittautumispäivä on 7.12.2016.

Ilmoittautuminen avoimen AMK:n polkuopintoihin on sitova. Ilmoittautumisen voi perua maksutta 11.12.2016 saakka. Jos peruminen tapahtuu tämän jälkeen, peritään lukukausimaksu 175,-.

Lisätietoja:
polkuopinnot(a)mamk.fi

Lue polkuopiskelijoiden tarinoita:
 

Metsätalousinsinööri (YAMK) - Mikon polkuopintokokemuksia
YAMK-polku fysioterapeutin opintoihin - Natalian kokemuksia
Terveydenhoitajapolulta tutkinto-opiskelijaksi (julk. Länsi-Savon verkkolehdessä 10.3.2016)
Päivin maastopäivä metsätalousinsinööriopinnoissa (26.11.2015)
Matkailualan polkuopiskelijan tarina (20.11.2015)
Emmin terveiset sosionomipolulta (22.9.2015)
Polulta tutkinto-opiskelijaksi - Jukan ja Samin tarina fysioterapiaopinnoista (julk. Savonmaa -lehdessä 1.4.2015)
Johannan polku sosionomin opintoihin (julk. Mikkelin kaupunkilehdessä 4.10.2012)
Meri-Tuulin polku palvelujen tuottamisen ja johtamisen restonomiopintoihin
Samin polku liiketalouden tradenomiopintoihin
Sannan hoitoalan polkuopinnot
Tainan polku yhteisöpedagogin opintoihin
Jukan polku sairaanhoitajan opintoihin (julk. Savonmaa -lehdessä 3.8.2011)
Kain polku talotekniikan opintoihin
Miljan polku sosionomin opintoihin
Kostin polku sähkötekniikan insinööriopintoihin