Usein kysyttyä Avoin AMK

 

Usein kysyttyä

Mitä voin opiskella avoimessa ammattikorkeakoulussa?
Mikkelin ammattikorkeakoulun avoimen AMK:n opetustarjonta kattaa kaikki koulutusalat, joten voit hyödyntää koko ammattikorkeakoulun opetustarjontaa. Joissakin koulutuksissa voi olla esitietovaatimuksia, mutta ne on aina mainittu koulutuksen esittelyssä.

Miten pääsen avoimen AMK:n opiskelijaksi?
Tutustu opintotarjontaan koulutuskalenterissamme ja ilmoittaudu haluamallesi opintojaksolle tai tiedustele tutkinto-opiskelijoiden ryhmissä opiskelusta. Ryhmät täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Opintojakso toteutuu, mikäli sille tulee ilmoittautumisaikaan mennessä riittävä määrä opiskelijoita.

Onko opintojen aloittamiselle ala- tai yläikärajaa? Entä vaatimus aiemmista opinnoista?
Opintojen suorittamiselle ei ole ala- tai yläikärajaa. Avoimessa AMK:ssa ei edellytetä pohjakoulutusta.

Paljonko opiskelu maksaa?
Opiskelu on edullista. Hinnoitteluperusteena on opintojen laajuus, eli opintopisteiden määrä tai vaihtoehtoisesti lukukausimaksu (syksy tai kevät), kts. Hinnasto. Joissain koulutuksissa voidaan periä materiaalimaksuja, mutta näistä kerrotaan koulutuksen kuvauksessa.

Miten paljon opiskelu vie aikaa?
Opintojen laajuudet ilmoitetaan opintopisteinä. Yksi opintopiste (op) tarkoittaa noin 27 tunnin työpanosta. Tutkinto-opiskelijan lukuvuoden työmäärä on 1600 tuntia, joka vastaa 60 opintopistettä. Tämä työmäärä jakaantuu yleensä lähiopetukseen ja itsenäiseen työskentelyyn, riippuen opintojakson opetusjärjestelyistä.

Kuinka paljon voin opiskella, voinko suorittaa tutkinnon?
Avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritettavien opintojen määrää ei ole rajoitettu. Avoimessa AMK:ssa ei voi suorittaa ammattikorkeakoulututkintoa. Tutkinto edellyttää aina hakeutumista ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijaksi.

Onnistuuko opiskelu työn ohessa?
Avoimen AMK:n opintojaksoja järjestetään sekä päiväopintoina että monimuoto-opintoina. Monimuoto-opinnot toteutetaan usein iltaisin, viikonloppuisin ja verkko-opintoina, jolloin opiskelu myös työn ohessa on mahdollista.

Jos aloitan opinnot avoimessa AMK:ssa, menetänkö työttömyyskorvauksen?
Työttömillä on mahdollisuus suorittaa opintoja menettämättä työttömyyskorvausta. Työttömänä sinun tulee varmistaa oma tilanteesi ja mahdollisuutesi opintoihin omasta liitostasi, lähimmästä TE-toimistosta tai KELAsta.

Saanko opintotukea?
Opiskelu avoimessa AMK:ssa ei johda tutkintoon eikä siten oikeuta opintotukeen tai muihin opintososiaalisiin etuuksiin, kuten opiskelija-alennuksiin terveydenhuollon palveluissa, VR:n tai matkahuollon lipuissa tai opiskelijaruokaloissa.

Miten hankin opintojaksolla tarvittavat tenttikirjat?
Opintojakson yhteydessä tarvitsemastasi opiskelumateriaalista ja vaadittavasta kirjallisuudesta saat tietoa opintojakson alussa. Opintojaksolla opettaja jakaa usein tarvittavan materiaalin ja opintojakson yhteydessä opiskeltava kirjallisuus on saatavilla eri kirjastoista. Kirjastojen käyttöön saat opastusta ammattikorkeakoulun kirjastosta.

Voinko hyödyntää avoimen AMK:n opintoja, jos pääsen suorittamaan ammattikorkeakoulututkintoa?
Avoimen AMK:n opinnot ovat ammattikorkeakoulun opetussuunnitelman mukaisia ja vastaavat ammattikorkeakoulun tutkintovaatimuksia. Jatkaessasi tutkinto-opiskelijana Mamkissa alalla, jonka avoimen opintoja olet suorittanut, hyväksiluetaan opintosi osaksi tutkintoa. Jos pääset tutkinto-opiskelijaksi johonkin muuhun ammattikorkeakouluun, suorittamiesi opintojen hyväksiluku ja korvaavuus ratkaistaan aina tapauskohtaisesti kyseisessä ammattikorkeakoulussa.

Hyväksiluetaanko aiempia opintojani?
Avoimessa AMK:ssa ei hyväksilueta aiemmin suoritettuja opintojaksoja. Osaamisen voi kuitenkin huomioida polkuopinnoissa HOPS-keskustelussa opintojaksoja valittaessa, sekä myöhemmin opintojaksojen sisällä vastuuopettajan kanssa parhaaksi katsomalla tavalla. Opintojaksot hyväksiluetaan, kun olet tutkinto-opiskelijana.

Saanko opinnoista todistuksen?
Opintojesi päätyttyä saat opintosuoritusotteen tai todistuksen.

Mistä saan lisätietoja?
Mikkelin avoimesta AMK:sta saat lisätietoja avoinamk(a)mamk.fi tai polkuopinnot(a)mamk.fi.