Hae erikoistumiskoulutukseen

Erikoistumiskoulutus on tutkintokoulutuksen ja täydennyskoulutuksen rinnalla oleva uusi koulutusmuoto. Erikoistumiskoulutukset on suunniteltu korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettavaksi ja suunnattu jo työelämässä toimineille edistämään ammatillista kehittymistä. Erikoistumiskoulutukset suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän kanssa. Opintojen laajuus on vähintään 30 opintopistettä.


Tulossa on matkailu- ja ravitsemisalan ammattilaisille suunnattu Huomisen matkailukohde - Ennakoinnin ja kehittämisen erikoistumiskoulutus 30 op. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Karelia ja Saimaan ammattikorkeakoulun kanssa 31.1.2017 - 31.5.2018. Koulutuksessa hiot ennakoinnin ja kehittämisen asiantuntijuuttasi. Syvennät kansainvälisen matkailun markkinointi- ja myyntiosaamistasi ulkomaisille kohderyhmille - Euroopan, Venäjän tai Aasian (Japani, Kiina) markkinoilla

Koulutus koostuu kahdeksasta (8) lähiopetuspäivästä, joihin voi sisältyä opintokäyntejä kotimaisissa lähimaakunnissa, verkko-opiskelusta, kehittämistehtävästä, itsenäisestä opiskelusta sekä ulkomaille suuntautuvasta opintomatkasta tai vaihtoehtoisesti kohdealuetta käsittelevästä tehtävästä.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen 24.10.-31.12.2016 tästä linkistä.