Oppisopimustyyppinen koulutus

Korkea-asteen oppisopimustyyppinen koulutus on uusi pitkäkestoinen (30 - 60 opintopistettä) täydennyskoulutusmuoto, jonka tavoitteena on vastata työelämän muuttuvaan osaamistarpeeseen.

Korkea-asteen oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus on mahdollisuus sekä yksilön että työyhteisön kehittämiseen. Se tarjoaa joustavan mahdollisuuden uusien tietojen ja taitojen oppimiseen työpaikoilla ja osaamisen päivittämiseen. Koulutus on suunnattu opistoasteen tai ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille, työssä käyville asiantuntijoille, jotka haluavat päivittää omaa osaamistaan tai hankkia uutta osaamista.

Työpaikalla tapahtuva oppiminen on vähintään puolet opiskelusta. Koulutus toteutetaan työelämälähtöisesti ja työelämän tehtäviin painottuen, joten opiskelijan tulee koulutuksen aikana olla työsuhteessa.

Työnantaja nimeää työpaikalta opiskelijalle työpaikkaohjaajan, joka tulee ja ohjaa opiskelija sekä ottaa vastaan osaamisen osoittamiseen liittyvät näytöt. Työpaikkaohjaaja perehdytetään tehtäväänsä koulutuksen alussa ja tarvittaessa sen aikana.

Korkeakoulut toimivat oppisopimustyyppisen koulutuksen hallintoviranomaisena, koulutuksen järjestäjänä ja vastaavat koulutuksen laadusta.