Xamk - kampuksena koko maailma

Mikkelin ammattikorkeakoulu (Mamk) ja Kymenlaakson ammattikorkeakoulu ovat fuusiotuneet 1.1.2017. Uusi ammattikorkeakoulu on nimeltään Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk.

Tutustu Xamkiin: www.xamk.fi

 

 

 

Mamkin alumnitoiminta

Alumnit ovat Mikkelin ammattikorkeakoulun kasvatteja, joita on tällä hetkellä liittynyt rekisteriin mukaan yli 2000. Alumnitoiminnan avulla voit jatkaa vuorovaikutusta sekä entiseen opinahjon että opiskelukaveriesi kanssa. Alumnina voit lisäksi täydentää omaa ammattiosaamistasi, vaikuttaa alasi kehittymiseen sekä luoda henkilökohtaisesti tärkeitä verkostoja.

Vuoden 2017 alussa Mikkelin ja Kymenlaakson ammattikorkeakoulut yhdistyvät Kaakkois-Suomen ammattikorkeakouluksi (Xamk). Xamkin alumnitoiminnasta tiedotetaan jatkossa osoitteessa www.xamk.fi.