Mamk - Kasva vahvaksi

Mikkelin ammattikorkeakoulu (Mamk) tarjoaa opetusta seitsemällä eri koulutusalalla, tekee tutkimus- ja kehittämistyötä ja tuottaa palveluja alueen yrityksille ja ihmisille. Mamk on elinikäisen oppimisen korkeakoulu ja erikoisosaaja digitaalisen tiedon hallinnassa. Mikkelin ja Savonlinnan kampuksilla opiskelijoita on yhteensä 4500 ja henkilökuntaa 350. Mamk muodostaa yhdessä Kymenlaakson ammattikorkeakoulun kanssa Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n. Mamk ja Kyamk ovat sopineet fuusiosta, joka astuu voimaan 1.1.2017.

Lisää tietoa ammattikorkeakoulujen yhteistyöstä www.xamk.fi

Mamk lyhyesti

 • opiskelijoita on 4500 ja työntekijöitä 350
 • aloittavia opiskelijoita vuosittain 720
 • aloittavia aikuisopiskelijoita 400
 • 7 koulutusalaa
 • 17 AMK-tutkintoon johtavaa koulutusohjelmaa, joista 3 englanninkielistä
 • 10 ylempään AMK-tutkintoon johtavaa koulutusohjelmaa
 • Mamkilla on laaja yhteistyökorkeakouluverkosto ulkomailla, johon kuuluu yli 200 korkeakoulua
 • Mamkista valmistuu vuosittain yli 900 eri alojen osaajaa, jotka työllistyvät hyvin
 • ammattikorkeakoulua ylläpitää Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy, omistajana Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy (Xamk)
 • ylin johto
  • Mamkin ja Kyamkin yhteisenä rehtorina ja Mamkin, Kyamkin ja Xamkin toimitusjohtajana toimii Heikki Saastamoinen
  • Mamkin ja Kyamkin yhteisenä vararehtorina ja Mamkin, Kyamkin ja Xamkin varatoimitusjohtajana toimii Mirja Toikka

Katso myös Mamkin strategia 2017

Mamkissa tyytyväisimmät opiskelijat

Suomen tyytyväisimmät opiskelijat opiskelevat Mikkelin ammattikorkeakoulussa. Eikä ihme, sillä opiskelijoista huolehditaan koko henkilöstön voimin opintojen alusta valmistumiseen saakka. Tämä takaa sen, että opinnot edistyvät ja opiskelijat valmistuvat ajallaan. Mamk on tunnettu hyvästä ryhmähengestä niin opiskelijoiden kuin henkilökunnankin kesken. Ammattikorkeakoulun yhteisiä tapahtumia järjestetään paljon ja opiskeluympäristöjen viihtyisyyteen panostetaan koko ajan.

Katso tunnelmia Mamkista!


Kumppanuudella vahvuutta aluelle

Koulutuksen lisäksi Mamk on mukana kehittämässä aluetta monin eri tavoin. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) tavoitteena on alueen osaamisen, kilpailukyvyn ja yritystoiminnan vahvistaminen. Tuotamme uutta tietoa ja tutkimusta, uusia menetelmiä, tuotteita ja palveluita. Alueellinen kehittäminen ja työelämän vaatiman osaamisen tuottaminen kuuluvat ammattikorkeakoulujen perustehtäviin.

Katso mitä yhteistyökumppanit ovat mieltä Mamkista!