Mamk - Kasva vahvaksi

Mikkelin ammattikorkeakoulu (Mamk) tarjoaa opetusta seitsemällä eri koulutusalalla, tekee tutkimus- ja kehittämistyötä ja tuottaa palveluja alueen yrityksille ja ihmisille. Mikkelin ja Savonlinnan kampuksilla opiskelijoita on yhteensä 4500 ja henkilökuntaa 350.

Mamk fuusiotuu Kymenlaakson ammattikorkeakoulun (Kyamk) kanssa 1.1.2017. Fuusiossa syntyvä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu profiloituu kestävän hyvinvoinnin ja teknologian korkeakouluksi.

 • Kaikessa toiminnassa kannamme vastuun sosiaalisesta, taloudellisesta, kulttuurisesta ja ekologisesta kestävyydestä.
 • Kestävällä hyvinvoinnilla vahvistamme toiminta-alueemme elinvoimaisuutta ja onnellisuutta.
 • Kestävällä teknologialla synnytämme innovaatioita, luomme uutta liiketoimintaa ja ratkaisemme ongelmia.

Strategia on tiivistetty laivakuvaan, jossa esitellään Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun arvot, visio, tavoitteet ja painoalat.

Voit tutustua koko Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun strategiaan tästä.

Lisää tietoa ammattikorkeakoulujen yhteistyöstä www.xamk.fi

Mamk lyhyesti

 • opiskelijoita on 4500 ja työntekijöitä 350
 • aloittavia opiskelijoita vuosittain 720
 • aloittavia aikuisopiskelijoita 400
 • 7 koulutusalaa
 • 17 AMK-tutkintoon johtavaa koulutusohjelmaa, joista 3 englanninkielistä
 • 10 ylempään AMK-tutkintoon johtavaa koulutusohjelmaa
 • Mamkilla on laaja yhteistyökorkeakouluverkosto ulkomailla, johon kuuluu yli 200 korkeakoulua
 • Mamkista valmistuu vuosittain yli 900 eri alojen osaajaa, jotka työllistyvät hyvin
 • ammattikorkeakoulua ylläpitää Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy, omistajana Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy (Xamk)
 • ylin johto
  • Mamkin ja Kyamkin yhteisenä rehtorina ja Mamkin, Kyamkin ja Xamkin toimitusjohtajana toimii Heikki Saastamoinen
  • Mamkin ja Kyamkin yhteisenä vararehtorina ja Mamkin, Kyamkin ja Xamkin varatoimitusjohtajana toimii Mirja Toikka
 • toimintakertomus ja tilinpäätös


Kumppanuudella vahvuutta alueelle

Koulutuksen lisäksi Mamk on mukana kehittämässä aluetta monin eri tavoin. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) tavoitteena on alueen osaamisen, kilpailukyvyn ja yritystoiminnan vahvistaminen. Tuotamme uutta tietoa ja tutkimusta, uusia menetelmiä, tuotteita ja palveluita. Alueellinen kehittäminen ja työelämän vaatiman osaamisen tuottaminen kuuluvat ammattikorkeakoulujen perustehtäviin.

Katso mitä yhteistyökumppanit ovat mieltä Mamkista!