Metsätalous, Metsätalousinsinööri
 

Metsätalouden koulutus

Metsätalousinsinööri (AMK)

Metsässä työskentelet vihreän talouden ammattilaisena, metsätalousinsinöörinä, joka pitää ihmisten kanssa toimimisesta ja osaa käyttää metsävaroja kestävästi.

Metsätalousinsinöörin ydinosaaminen on asiantuntijuutta metsänkasvatuksesta puunkorjuuseen, puukaupasta metsäpalvelujen myymiseen. Metsätalousinsinöörinä:

  • markkinoit metsäpalveluja
  • ostat puuta
  • hyödynnät metsäenergiaa
  • ohjaat puunkorjuuta
  • teet luonnonhoitohankkeita.

Koulutuksen aikana opit metsä- ja talousosaamisen lisäksi työelämässä tarvittavia taitoja kuten ajanhallintaa, itsenäistä päätöksentekoa, ryhmätyö- ja sosiaalisia taitoja sekä ongelmanratkaisutaitoja. Metsätalousinsinööriopintojen harjoittelujaksojen aikana syvennät osaamistasi ja verkostoidut metsäalalle. Opinnoissa on kolme harjoittelujaksoa, jotka sijoittuvat kesäaikoihin.

Valmistuttuasi metsäammattilaiseksi sinulla on edellytykset tarjota sekä metsänkasvatuksen että talousasioiden osaamistasi metsävarallisuuden käyttöön ja hoitamiseen.

Valintaperusteista, hakukelpoisuudesta ja pääsykokeista löydät lisätietoa osoitteesta www.opintopolku.fi

Mamkin metsäopetus vastaa parhaiten työelämän tarpeisiin

Mamkin metsätalousinsinöörit, jotka ovat valmistuneet Nikkarilasta vuosina 2000-2008, ovat tyytyväisimpiä suoritettuihin opintoihin työuran kannalta. Tämän lisäksi Mamkista valmistuneet ovat kokeneet opintojen vastanneen hyvin työelämän vaatimuksia. Lue lisää Mamkin metsäalan koulutuksen korkeasta tasosta.

   

Mamkissa opiskelee Suomen tyytyväisimmät opiskelijat

Suomen tyytyväisimmät opiskelijat opiskelevat Mikkelin ammattikorkeakoulussa. Eikä ihme, sillä opiskelijoista huolehditaan koko henkilöstön voimin opintojen alusta valmistumiseen saakka. Tukea saat tarvittaessa opintojen eri vaiheissa ja apunasi ovat eri alojen ammattilaiset: opiskelijavastaavat (OVA), opettajat, opintosihteerit, tuutor-opiskelijat, terveydenhoitajat, kuraattori ja opintopsykologi.

Hyvä opintojen ohjaus ja henkilökohtainen opintosuunnitelma takaa sen, että opinnot edistyvät ja valmistut ajallaan. Voit myös vaikuttaa koulutuksen toteutukseen antamalla siitä palautetta säännöllisesti. Mamk on tunnettu hyvästä ryhmähengestä niin opiskelijoiden kuin henkilökunnankin kesken. Ammattikorkeakoulun yhteisiä tapahtumia järjestetään paljon ja opiskeluympäristöjen viihtyisyyteen panostetaan koko ajan.

Tutustu polkuopintoihin