Ympäristölaboratorio

Ympäristölaboratoriossa tehtävät laboratoriotutkimukset jakaantuvat mikrobiologisiin ja kemiallisiin analyyseihin sekä erilaisiin mittalaitteilla tapahtuviin fysikaalis-kemiallisiin mittauksiin. Elintarvikkeista voidaan määrittää niiden mikrobiologista laatua ja kemiallista koostumusta. Lisäksi voidaan määrittää sekä puhtaan että jäteveden laatuun liittyviä mikrobiologisia ja kemiallisia parametrejä, sisäilmasta voidaan kartoittaa mm. homeiden esiintyvyyttä sekä hiukkas- ja radonpitoisuutta. Teemme myös ympäristön melumittauksia ja EN113-standardin mukaisia puun lahotuskokeita.

Lisätietoja: Marjatta Lehesvaara, puh. 0408420629, marjatta.lehesvaara@mamk.fi

Puulaboratorio

Teemme mekaanisen metsäteollisuuden kehittämiseen tähtääviä tutkimus- ja tuotekehitysprojekteja ja yritystarpeisiin liittyviä tilaustutkimuksia erityisesti puun suojaukseen, modifiointiin, kuivaukseen ja puumateriaalin mekaaniseen ja biologiseen kestävyyteen liittyen. Toteutamme tutkimuspalvelut yhteistyössä MAMKin muiden laboratorioiden, Mikpolis Oy:n ja kansallisten sekä kansainvälisten tutkimusorganisaatioiden kanssa.

Lisätietoja: tutkimusinsinööri Hannu Turunen p. 050 442 2099, hannu.turunen(at)mamk.fi ja tutkimusinsinööri Juho Peura p. 040 864 4983, juho.peura(at)mamk.fi

Savonlinnan kuitulaboratorio (FiberLaboratory)

MAMK FiberLaboratory on tutkimusyksikkö, jossa hyödynnetään uusimpia mittausmenetelmiä sekä pilot-mittakaavaista koeajotoimintaa luotaessa uusia korkean teknologian ratkaisuja biomateriaalien/metsäbiomassan jalostamiseksi. FiberLaboratory tarjoaa korkeatasoista prosessitekniikan tutkimusta, laboratorioanalyysipalvelua sekä tehdasmittakaavaan yltävää koeajotoimintaa uusilla ja kehittyvillä menetelmillä ja laitteilla keskittyen puuraaka-aineen jalostamiseen energia-, ympäristö- ja pääomatehokkaasti.

Toiminnan tavoitteena on biotuoteteollisuuden prosessien tehostaminen ja uudet prosessikonseptit.

Palvelu on suunnattu metsäteollisuudelle, metsäteollisuuden teknologiakehittäjille, mittaus-, säätö- ja automaatiojärjestelmien valmistajille, prosessiteollisuudelle, lämmönsiirtotekniikan laitevalmistajille, vedenkäsittelyjärjestelmien valmistajille sekä kemikaalitoimittajille.

Lisätietoja: johtaja Tapio Tirri, puh. 040 582 8468, tapio.tirri@mamk.fi

www.mamk.fi/kuitulaboratorio