Mikpolis

Mikpolis on Mikkelin ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan yksikkö, joka tukee asiakkaiden TKI-toimintaa ja -osaamista materiaali- ja valmistustekniikan toimialoilla. Toiminnassa hyödynnetään materiaali- ja puutekniikan laboratorioita sekä muita toimialoihin liittyviä resursseja.

Materiaalitekniikan toimiala tarjoaa yrityksellesi monipuolisia testaus- ja analyysipalveluita tuotteiden, materiaalien, rakenteiden ja ominaisuuksien määritykseen. Suoritamme ulkopuolista tuotannon laadunvalvontaa ja olemme mukana ratkaisemassa tuotantoprosessien ongelmia sekä haasteita. Testausmenetelmämme ovat muokattavissa asiakastarpeiden mukaiseksi.

Puutekniikan toimiala suunnittelee ja valmistaa puu-, huonekalu- ja lujitemuoviteollisuuden muottiratkaisuja. Lisäksi tarjoamme proto- ja nollasarjavalmistusta vaativille tuotteille.

Testaus- ja valmistusympäristömme ovat nykyaikaisia, erinomaisesti varusteltuja sekä osaavan henkilöstön ylläpitämiä.

Testaustoimintaamme on kehitetty menestyksekkäästi jo vuodesta 2005.