Uusi, 1.1.2017 aloittava Xamk on vaikuttava TKI-toimija

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk syntyy, kun Kymenlaakson ja Mikkelin ammattikorkeakoulut yhdistyvät 1.1.2017. Uusi ammattikorkeakoulu toimii neljällä paikkakunnalla: Kotkassa, Kouvolassa, Mikkelissä ja Savonlinnassa. Xamk on tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa (TKI) Suomen suurin ammattikorkeakoulu.

Xamkilla on neljä vahvuusaluetta

  • digitaalinen talous
  • metsä, ympäristö ja energia
  • kestävä hyvinvointi
  • logistiikka ja merenkulku

Tutkimushankkeita on Xamkissa noin 160. Hankkeet ovat osa yhtä tai useampaa vahvuusaluetta. Päivitämme parhaillaan Xamkin tutkimus- ja kehitystoiminnan sivuja.

Tavoitteena ammattikorkeakoulun toiminta-alueen vahvistaminen

TKI-toiminnan tavoitteena on alueen osaamisen, kilpailukyvyn ja yritystoiminnan vahvistaminen. TKI-toiminta tuottaa tutkimusta, uusia menetelmiä, tuotteita ja palveluita.

Alueellinen kehittäminen ja työelämän vaatiman osaamisen tuottaminen kuuluvat ammattikorkeakoulujen perustehtäviin.

Mamkin TKI-toiminta painottuu kolmelle painoalalle

Mamkissa on kolmelle painoalaa eli vahvuusaluetta, jotka tukevat alueellisia strategioita ja EU:n linjauksia. Painoalat ovat:

Kestävä hyvinvointi
Materiaalit ja ympäristöturvallisuus
Sähköinen arkistointi ja digipalvelut

Mamk huomioi kaikessa TKI-toiminnassa digitaalisen tiedon hallinnan mahdollisuudet yritystoiminnalle.

Tutustu Mamkin TKI-toiminnan tuloksiin REaD-verkkolehdessä

REaD on Mamkin verkkolehti. Uusin numero on luettavissa osoitteessa www.mamk.fi/read.


Lehteen kirjoittavat Mamkin opettajat, tutkimushenkilöstö, muu henkilökunta ja opiskelijat. REaD ilmestyy kolme kertaa vuodessa, ja sen päätoimittajana on vararehtori, kehitysjohtaja Kalevi Niemi.

TKI-toiminta hyödyttää kaikkia osapuolia

Mamkin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotyö on soveltavaa tutkimusta. Toiminnassa pyritään nopeasti hyödynnettäviin tuloksiin, ja työtä tehdään alueen tarpeita vastaavasti.

Mamkista TKI-toimintaan osallistuvat tutkijat, opettajat, opiskelijat ja asiantuntijat. Yhteistyökumppaneina ovat yritykset, julkinen sektori, muut korkeakoulut ja yliopistot sekä tutkimuslaitokset.

Yhteistyökumppanit saavat tarpeisiinsa vastaavaa tutkimusta ja kehitystä. Opiskelijoille TKI-toiminta antaa mahdollisuuden osaamisen syventämiseen ja työelämän taitojen hankkimiseen.

Yhteistyötä tehdään myös kansainvälisesti eurooppalaisten ja venäläisten korkeakoulujen kanssa. Venäjälle suuntautuvaa TKI-toimintaa Mamk tekee yhteistyössä Kymenlaakson ammattikorkeakoulun kanssa.

TKI-toimintaa rahoittavat muun muassa Euroopan unionin rahastot, eri ministeriöt, Tekes ja Suomen Akatemia.