Yhteisöpedagogi
 

Yhteisöpedagogikoulutus

Yhteisöpedagogi (AMK)

  • Haluatko toimia lasten ja nuorten parissa?
  • Haluatko vaikuttaa ruohonjuuritasolla?
  • Oletko kiinnostunut aktivoimaan ihmisiä?
  • Kiinnostaako monipuolinen ja laadukas koulutus?

Mikkelin ammattikorkeakoulun (Mamk) Yhteisöpedagogi (AMK) -tutkinto antaa sinulle valmiudet toimia asiantuntijatehtävissä nuorisotyössä, nuorisopolitiikassa, vapaa-aikatoiminnassa ja järjestötyössä.

Tutkinnon suoritettuasi tunnet nuorten hyvinvointiin vaikuttavat tekijät samoin kuin sosiaalisten ongelmien syntymekanismit. Osaat myös toimia nuorten osallisuuden ja aktiivisen kansalaisuuden vahvistajana.


Yhteisöpedagogi on nuorten toiminnan ohjauksen asiantuntija

Yhteisöpedagogina olet nuorten kasvatuksen ja ohjauksen asiantuntija ja hyvinvoinnin kehittäjä. Opintojen aikana opiskelet:

  • ryhmä– ja yksilöohjaamisen taitoja
  • nuorisotyön pedagogisia menetelmiä
  • nuorten osallistumisen ja vaikuttamisen tukemista
  • yhteistyö- ja organisointitaitoja
  • syrjäytymisen ehkäisemistä
  • suunnittelu-, kehittämis- ja johtamisosaamista

Tutkinnossa voit suuntautua erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten kanssa tehtävään työhön tai kulttuurisen monimuotoisuuteen ja kansalaisvaikuttamiseen.

Valintaperusteista, hakukelpoisuudesta ja pääsykokeista löydät lisätietoa osoitteesta www.opintopolku.fi

   

 

Mamkissa opiskelee Suomen tyytyväisimmät opiskelijat

Suomen tyytyväisimmät opiskelijat opiskelevat Mikkelin ammattikorkeakoulussa. Eikä ihme, sillä opiskelijoista huolehditaan koko henkilöstön voimin opintojen alusta valmistumiseen saakka. Tukea saat tarvittaessa opintojen eri vaiheissa ja apunasi ovat eri alojen ammattilaiset: opiskelijavastaavat (OVA), opettajat, opintosihteerit, tuutor-opiskelijat, terveydenhoitajat, kuraattori ja opintopsykologi.

Hyvä opintojen ohjaus ja henkilökohtainen opintosuunnitelma takaa sen, että opinnot edistyvät ja valmistut ajallaan. Voit myös vaikuttaa koulutuksen toteutukseen antamalla siitä palautetta säännöllisesti. Mamk on tunnettu hyvästä ryhmähengestä niin opiskelijoiden kuin henkilökunnankin kesken. Ammattikorkeakoulun yhteisiä tapahtumia järjestetään paljon ja opiskeluympäristöjen viihtyisyyteen panostetaan koko ajan.

Juvenia - Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus

Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia on osa Mikkelin ammattikorkeakoulun kestävän hyvinvoinnin painoalan TKI-ympäristöä.
Juvenian hankkeet tuottavat sisältöä Mikkelin ammattikorkeakoulun opetukseen sekä tarjoavat opinnäytetyöaiheita ja harjoittelumahdollisuuksia opiskelijoille. Lue lisää Juveniasta.

Tutustu polkuopintoihin