Mikkelin ammattikorkeakoulun virtuaalikampukset

Kasarmin kampus, Mikkeli & Savonniemen kampus, Savonlinna